Basketbal voor vrouwen

Het vroegere basketbal voor vrouwen

Het is opmerkelijk dat wanneer we terugkijken in de geschiedenis van het basket geen vrouwelijke deelnemers worden opgemerkt. En toch blijken ze al vrij actief bezig te zijn in deze voornamelijk mannelijke sportwereld. Van 1895 tot 1970, werd de term van basketbal voor vrouwen vergeleken met die van netbal, een sport dat parallel evolueerde met het basket voor vrouwen.women1

Vrouwenbasketbal begon in de winter van 1892 op het Smith College. Senda Berenson, docent lichamelijke opvoeding, leerde basketbal aan haar studenten. In de hoop hun fysieke gezondheid te verbeteren. Maar Berenson was bang dat het spel teveel stress zou brengen of te vermoeiend zou zijn voor de vrouwen. Daarom bedacht ze andere regels om het spel voor vrouwen aanvaardbaar te maken. Zo werd het veld onderverdeeld in 3 zones en bestonden de teams uit 9 spelers per team. Elke zone kreeg 3 spelers toegewezen (guard, center, forward). De spelers mochten hun zone niet verlaten. De bal werd verplaatst van zone naar zone door het passen of dribbelen. Spelers waren beperkt tot het maken van 3 dribbels en mochten de bal slechts 3 seconden vasthouden. Het wegrukken of wegslaan van een bal was niet toegelaten. Perzikmanden en een voetbal waren toen het materiaal om basketbal te spelen.

Net zoals bij het mannelijke basketbal, verspreidde het basketbal voor vrouwen zich razendsnel doorheen het ganse land.

Het huidige basketbal voor vrouwen

women2Door de eeuwen heen groeide de populariteit van basketbal voor vrouwen gestaag over de ganse wereld. In 1970 trok het basketbal voor vrouwen de aandacht van het Internationaal Olympisch Comité. In 1976 kondigde men aan dat basketbal voor vrouwen een officiële sport van de Olympische Spelen werd. Gedurende de jaren ’70 kreeg het fondsenwerven en de aandacht voor het vrouwenbasket een enorme boost ten gevolge van een nieuwe na te leven wetgeving op discriminatie (op grond van geslachten). De sport kwam ook meer en meer onder de aandacht op collegiaal niveau, zoals de atletiek voor vrouwen. Een belangrijke ontwikkeling in het basketbal voor vrouwen deed zich voor in 1982, toen de National Collegiate Athletic Association (NCAA) de sport begon te sponsoren. Na een aantal mislukte pogingen om een professionele liga voor vrouwen op te richten in de Verenigde Staten, slaagde de NBA erin om in 1996 de WNBA op te richten.

Regels in het basketbal voor vrouwen

De regels in het basketbal voor vrouwen zijn bijna hetzelfde als de regels in het basketbal voor mannen. Het grootste verschil ligt waarschijnlijk in de omtrek van het veld.